Skip Navigation LinksKIS - Podpora > Často kladené otázky

Často kladené otázky (FAQ)
Otázky a odpovede na problémy ktoré sa môžu vyskytnúť pri prevádzkovaní KISu

Oblasť  
Oblasť: KIS
Problém: chybové hlásenie - Nie je zadaný parameter SHARE_PATH_xxx
Riešenie: Nie je správne nakonfigurovaná stanica. Systém nevie nájsť parametre podľa mena stanice. Treba spustit KMC.exe a inštaláciu stanice. (Problém môže vzniknúť napr. vtedy, ak niekto premenuje názov počítača po tom, ako bol nainštalovaný KIS.)
Oblasť: INSTALL
Problém: KMC.exe - chyba 430 Object does not support interface
Riešenie: Nie je nainstalovaná správna verzia IE_SCRIPT, súčasť internet explorera. Je vyžadovaný explorer minimálne 5.01 alebo aspoň verzia IE_SCRIPT dodávaná na inštalačnom CD.
Oblasť: UPGRADE
Problém: Error 429 - ActiveX component cannot create object - alebo - specified module could not be found - Runtime error 91 Object variable not set - hneď po štarte programu upgrade
Riešenie: Zdroj: basKisAppStartUp/Sub RunKisAgent. Nie je zaregistrovaná knižnica kisagent.dll. V adresári KODAS (typicky c:\program files\kodas alebo novšie c:\kodas_kis\) treba spustit príkaz "regsvr32 kisagent.dll". Prípadne keď tam tá knižnica vôbec nie je treba ju najskôr skopírovať zo servera. Originál knižnice by mal byť uložený na serveri v zdieľanom adresári KIS v podadresári ClientFilesStorage.
Oblasť: KIS
Problém: Nepodarilo sa otvorit systemovu databazu. Timeout expired.
Riešenie: Klient sa nedokáže pripojiť k SQL serveru. Pravdepodobne nedokáže nájsť server v požadovanom časovom intervale. Najčastejšie to býva spôsobené nedostupnosťou DNS servera pri klientskom systáme Windows 98. Dá sa to overť príkazom ,ping menoservra, zadaným z príkazového riadku. Pokiaľ dlhšie čakáte na prvú odpoveď, ale potom už nájde ip adresu a pakety prichádzajú v relatívne krátkom čase, treba správne nastaviť DNS server alebo nájsť súbor hosts (alebo hosts.sam) v adresári windows a doplniť do neho riadok s menom a ip adresou servera KIS. V prípade že nemáte súbor hosts (bez koncovky) môžete ho vytvoriť kópiou zo súboru hosts.sam.
Oblasť: UPGRADE/INSTALL
Problém: Počet riadkov v tabuľke kisnews pre aplikovaním dátového súboru kisnews.tbl bol 0. Súčasný počet je 0.
Riešenie: podľa popisu chyby "Sys error: "bcp" nie je názvom vnútorného ani vonkajšieho príkazu, vykonateľného programu alebo dávkového súboru." je zrejmé že na SERVERI KIS tento program nie je alebo ho systém nevie nájst. Program bcp.exe sa inštaluje ako súčast SQL servera štandardne (pre sql server 2000) sa nachádza v adresári c:\program files\microsoft sql server\80\tools\binn\ a túto cestu instalačka zapisuje aj do systémovej premennej PATH. Skontrolujte či ten program na disku je a či je správne zapísaná cesta v systéme. V prípade popisu o neznámom formáte BCP je možné že máte dve verzie SQL servera a v systémovej premenej PATH sú v poradí staršia a novšia, treb to poradie prehodiť aby bola novšia verzia pred staršou. Prípadne bola záloha vytvorená na novšom SQL serveri ako máte nainštalovaný teraz.
Oblasť: TLAČ
Problém: všeobecný problém pri tlačení alebo ukážke tlače "cannot load database dll" (alebo niečo podobne)
Riešenie: Problém sa vyskytne vtedy ked je na počítači inštalovaných viac verzií knižníc programu Crystal Reports. Preinštalovanie KIS_millenium pomôže iba niekedy, môžte skúsiť nahrať knižnice crystalreportu manualne, v sekcii "Ďalšie zdroje" na tejto stránke nájdete súbor cr7.rar ktorý ich obsahuje. Tento problém by sa už nemal vyskytovať po nainštalovaní balíka Kisinstall2008 ktorý sme posielali na CD začiatkom roka 2008.
Oblasť: SPUSTAC
Problém: Spúšťač KIS vyhlási "Nedá sa zistiť kedy bol systém KIS naposledy archivovaný."
Riešenie: Je možné že systém naozaj nie je archivovaný pravidelne. Alebo ak je nastavená automatická archivácia na serveri, tak sa môže problém vyskytnúť aj v prípade že si zákazník nahrá upgrade ale nespustí upgrade aj na serveri. Treba sa prihlásiť na plochu servera a spustiť tam KIS a upgrade. Prípadne stačí skopírovať kmc.exe z adresára ClientFilesStorage do hlavného adresára KIS na serveri.
Oblasť: FISKAL
Problém: Chyba: Neprisla odpoved na poziadavku.
Riešenie: Pravdepodobne sa vyskytla chyba siete, klientský počítač nemá prístup na zdieľaný disk servera, alebo na klientskom počítači nebeží program na spracovanie paragónov. Riešenie: preveriť dostupnosť serverového disku - "START" - "SPUSTIT" zadať dve spätné lomítka a meno servera (\\menoservera) a tlačítkom "OK" potvrdiť, windows otvorí požadovaný priečinok alebo vyhlási chybu. Preveriť či na klientskom počítači beží program paragonts.exe - v paneli úloh (na lište windows pri hodinách) je ikona označená FIS (KODAS KIS - paragon), prípadne tento program reštartovať (dvojklik myšou na ikonu zobrazí ovládacie okno kde sa dá program stopnúť.)
Oblasť: KIS
Problém: Error 429 - ActiveX component cannot create object - hneď po štarte programu
Riešenie: Nie sú správne nainštalované knižnice IE_SCRIPT, na počítači je stará verzia internet explorera. Nainštalujte internet explorer verziu minimálne 5.01, alebo knižnice IE_SCRIPT z inštalačného CD KISu.
Oblasť: KIS
Problém: Pri pokuse o export do excelu. Knižnica pre prácu s MS Office nebola nájdená.
Riešenie: Nie je zaregistrovaná knižnica kis2off.dll. v adresári KODAS (typicky c:\program files\kodas, po novom už C:\kodas_kis\ ) treba spustit príkaz "regsvr32 kis2off.dll" Je taktiež možné že táto knižnica v adresári KIS nie je, pravdepodobne bola neodborným zásahom vymazaná. Vtedy ju treba do adresára KIS skopírovať zadresára ClientFilesStorage ktorý sa nachádza na serveri KISu v hlavnom adresári programov KIS.
Oblasť: SKLAD
Problém: Zmizlo tlačidlo "Obj.mn." v ramčeku "Stav za materiál celkove".
Riešenie: Uživateľ si zrejme nastavil vetky prístupové práva k programu "SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO". Je potrebné aby v programe "SYSTÉMOVÝ PROGRAM" vo funkcii NASTAVENIE / PRÍSTUPOVÉ PRÁVA zrušil prístupové právo SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO / ZAKÁZANIE ČINNOSTÍ / ZAKÁZANIE ZOBRAZOVANIE ROZPISU OBJDNANÉ MNOŽSTVA.
Oblasť: KIS
Problém: Export do programu Microsoft Excel (funkcia ctrl+c v browseroch).
Riešenie: Pre export do Excelu je potrebné mať zakúpený a nainštalovaný program Microsoft Excel na počítači kde sa export vykonáva - v prípade práce cez terminál MS alebo Citrix na terminálovom serveri. Iné programy ktoré dokážu pracovať zo súbormi formátu xls nestačia, pri exporte je vyžadovaný objekt Excel.Application
Oblasť: Mzdy - RZ ZP
Problém: Spracovanie Ročného zúčtovania ZP
Riešenie: Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je rozdelené do viacerých častí. Do konca júna 2007 ste povinní podať ZP ročné zúčtovanie za jednotlivých zamestnancov, ktorí o to požiadali. Tzn. musíte vytlačiť tlačivá A,S,SA,X,XA a tie odovzdať. To však neznamená, že musíte preplatky/nedoplatky prenášať do výplat. Vysporiadanie preplatkov/nedoplatkov musí byť uskutočnené až do 31.10.2007
Oblasť: TLAČ
Problém: Po novom upgrade na KIS a nainštalovaní balíka KISInstall2008 vznikne problém s tlačou na tlačiarne Minolta PagePro 1100
Riešenie: Po novom upgrade na KIS a nainštalovaní balíka KISInstall2008 vznikne problém s tlačou na tlačiarne Minolta PagePro 1100 ktoré majú inštalovaný originál starý driver. Na vytlačenej zostave sú povymieňané písmená a čísla prípadne aj rozhádzané fonty. Riešenie je nainštalovať driver dodávaný priamo vo Windows a označený ako MINOLTA-QMS PagePro 1100 (PCL).
Oblasť: UPGRADE/INSTALL
Problém: Nešpecifikovaná chyba Sys error: 70 - Permission denied
Riešenie: Chyba: Nešpecifikovaná chyba Dátum: 30.1.2008 9:29:43 Kategória: 3 Zdroj: basDeploymentPackageGlobals/Function GetClientFiles Sys #: 70 Sys error: Permission denied Klientská stanica - aktuálne prihlásený užívateľ nemá prístupové práva na zdieľaný adresár na serveri KIS. Požadovaný je prístup na čítanie aj zápis do celého adresára KODAS na serveri.
Oblasť: KIS
Problém: Chybové hlásenie: Vaša databáza sa stáva príliš veľkou. Kontaktujte Vášho dodávateľa !!!
Riešenie: Pravdepodobne máte inštalovaný SQL Server verziu MSDE 2000, táto verzia SQL servera dovoľuje pracovať iba s databázami veľkosti max 2GB. Preto sme do KISu zabudovali túto kontrolu ktora Vás pri prekročeni 1,5GB začne upozornovať že sa blížite k limitu, v detailoch chyby vidite napríklad "Database size (kB): 1594240" čo ešte nemusí byť kriticka hodnota, ale ked to číslo dosiahne 2GB tak vam sql server prestane korektne fungovať. Riešením je preinštalovať novú versiu "SQL Server 2005 Express" prípadne vyššiu edíciu "SQL Server 2005 Workgroup" alebo "SQL Server 2005 Standard"
Oblasť: Výdajka <-> Faktúra
Problém: Rozdiel medzi cenou bez DPH na výdajke a faktúre
Riešenie: Na výdajke sa suma výdajky vypočítava ako súčin kusy x cena a až na konci sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. Táto cena aj v hlavičke výdajky a takto sa to zarátava aj do štatistík a analýz. Nemusí to teda byť presný súčet stĺpca "spolu PC". Na faktúre je cena bez DPH zrátaná ako súčet položiek kusy x cena zaokrúhlených na dve desatinné miesta. Súčet je teda z týchto zaokrúhlených súm. Na faktúre ide o presný súčet stĺpca "bez DPH".
Oblasť: TLAČ
Problém: The Visual Basic UFL that implements this function is missing...
Riešenie: Nie je zaregistrovaná knižnica CRUFLKIS.dll. V adresári KODAS (typicky c:\program files\kodas alebo novšie c:\kodas_kis\) treba spustit príkaz "regsvr32 CRUFLKIS.dll". Prípadne keď tam tá knižnica vôbec nie je treba ju najskôr skopírovať zo servera. Originál knižnice by mal byť uložený na serveri v zdieľanom adresári KIS v podadresári ClientFilesStorage.