Skip Navigation LinksKIS - Podpora > KIS > KIS - Informačný systém KODAS

KIS - Informačný systém KODAS

Popis produktu

KIS - Informačný systém KODAS je balík programov vyvinutý vo firme KODAS určený na spracovanie ekonomických informácií malých a stredných firiem v sústave podvojného, alebo jednoduchého účtovníctva.
Systém KIS bol otestovaný aj na najnovšom operačnom systéme Microsoftu - Windows 7, čo potvrdzuje aj získanie loga "Compatible with Windows 7". Podľa výsledkov testov a doterajších skúseností očakávame bezproblémovú prevádzku na tomto modernom operačnom systéme.


Jednotlivé programy KIS sú riešené ako samostatné agendy a môžu byť prevádzkované samostatne. Všetky agendy sú ale vzájomne prepojené čo šetrí čas, znižuje prácnosť a odstraňuje možnosť vstupu chybných údajov. Prenos údajov medzi agendami sa uskutočňuje prakticky okamžite po zadaní, čo umožňuje tieto údaje použiť v spolupracujúcich agendách a zabezpečuje vysokú pohotovosť dát pre rozhodnutia na riadiacej úrovni.


Všetky programy sú riešené pre prácu na samostanom počítači, aj v počítačovej sieti. Programové riešenie umožňuje z agiend vybudovať ucelený systém, ktorý je schopný rešpektovať organizačné zvláštnosti firmy.


Systém je vyvíjaný pre prevádzku na platforme Microsoft Windows. Pre ukladanie dát je nutný Microsoft SQL Server. Pre samostatný počítač a malé siete (typicky do 5 staníc) sa môže použiť verzia "Express" (desktop engine), pre vačšie siete a objemy databáz odporúčame verzie "Workgroup" a "Standard" prípadne aj "Enterprise".

Aktuálne podporované klientské operačné systémy:
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7
Aktuálne podporované serverové operačné systémy:
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 R2
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2


Systém KIS je možné prevádzkovať aj v prostredí terminál servera čo umožňuje prístup k informáciam v ekonomickom systéme firmy aj pracovníkom na vzdialených pracoviskách mimo sídlo firmy, prípadne pracovníkom v teréne.