KIS - Informačný systém KODAS

KIS - Informačný systém KODAS
KIS - Informačný systém KODAS je balík programov vyvinutý vo firme KODAS určený na spracovanie ekonomických informácií malých a stredných firiem v sústave podvojného, alebo jednoduchého účtovníctva.

eKIS - Internet pre KIS
eKIS - Internet pre KIS nadstavba programového vybavenia KIS, zadávanie objednávok cez internet...