Skip Navigation Links

Popis
Rozdiel medzi cenou bez DPH na výdajke a faktúre

Oblasť problému : Výdajka <-> Faktúra

Riešenie
Na výdajke sa suma výdajky vypočítava ako súčin kusy x cena a až na konci sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. Táto cena aj v hlavičke výdajky a takto sa to zarátava aj do štatistík a analýz. Nemusí to teda byť presný súčet stĺpca "spolu PC". Na faktúre je cena bez DPH zrátaná ako súčet položiek kusy x cena zaokrúhlených na dve desatinné miesta. Súčet je teda z týchto zaokrúhlených súm. Na faktúre ide o presný súčet stĺpca "bez DPH".
Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2023)