Skip Navigation Links

Popis
Zmizlo tlačidlo "Obj.mn." v ramčeku "Stav za materiál celkove".

Oblasť problému : SKLAD

Riešenie
Uživateľ si zrejme nastavil vetky prístupové práva k programu "SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO". Je potrebné aby v programe "SYSTÉMOVÝ PROGRAM" vo funkcii NASTAVENIE / PRÍSTUPOVÉ PRÁVA zrušil prístupové právo SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO / ZAKÁZANIE ČINNOSTÍ / ZAKÁZANIE ZOBRAZOVANIE ROZPISU OBJDNANÉ MNOŽSTVA.