Skip Navigation Links

Popis
Spracovanie Ročného zúčtovania ZP

Oblasť problému : Mzdy - RZ ZP

Riešenie
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je rozdelené do viacerých častí. Do konca júna 2007 ste povinní podať ZP ročné zúčtovanie za jednotlivých zamestnancov, ktorí o to požiadali. Tzn. musíte vytlačiť tlačivá A,S,SA,X,XA a tie odovzdať. To však neznamená, že musíte preplatky/nedoplatky prenášať do výplat. Vysporiadanie preplatkov/nedoplatkov musí byť uskutočnené až do 31.10.2007