Skip Navigation Links

Popis
Nepodarilo sa otvorit systemovu databazu. Timeout expired.

Oblasť problému : KIS

Riešenie
Klient sa nedokáže pripojiť k SQL serveru. Pravdepodobne nedokáže nájsť server v požadovanom časovom intervale. Najčastejšie to býva spôsobené nedostupnosťou DNS servera pri klientskom systáme Windows 98. Dá sa to overť príkazom ,ping menoservra, zadaným z príkazového riadku. Pokiaľ dlhšie čakáte na prvú odpoveď, ale potom už nájde ip adresu a pakety prichádzajú v relatívne krátkom čase, treba správne nastaviť DNS server alebo nájsť súbor hosts (alebo hosts.sam) v adresári windows a doplniť do neho riadok s menom a ip adresou servera KIS. V prípade že nemáte súbor hosts (bez koncovky) môžete ho vytvoriť kópiou zo súboru hosts.sam.
Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2023)