Skip Navigation Links

Popis
Počet riadkov v tabuľke kisnews pre aplikovaním dátového súboru kisnews.tbl bol 0. Súčasný počet je 0.

Oblasť problému : UPGRADE/INSTALL

Riešenie
podľa popisu chyby "Sys error: "bcp" nie je názvom vnútorného ani vonkajšieho príkazu, vykonateľného programu alebo dávkového súboru." je zrejmé že na SERVERI KIS tento program nie je alebo ho systém nevie nájst. Program bcp.exe sa inštaluje ako súčast SQL servera štandardne (pre sql server 2000) sa nachádza v adresári c:\program files\microsoft sql server\80\tools\binn\ a túto cestu instalačka zapisuje aj do systémovej premennej PATH. Skontrolujte či ten program na disku je a či je správne zapísaná cesta v systéme. V prípade popisu o neznámom formáte BCP je možné že máte dve verzie SQL servera a v systémovej premenej PATH sú v poradí staršia a novšia, treb to poradie prehodiť aby bola novšia verzia pred staršou. Prípadne bola záloha vytvorená na novšom SQL serveri ako máte nainštalovaný teraz.