Skip Navigation Links

Popis
Nešpecifikovaná chyba Sys error: 70 - Permission denied

Oblasť problému : UPGRADE/INSTALL

Riešenie
Chyba: Nešpecifikovaná chyba Dátum: 30.1.2008 9:29:43 Kategória: 3 Zdroj: basDeploymentPackageGlobals/Function GetClientFiles Sys #: 70 Sys error: Permission denied Klientská stanica - aktuálne prihlásený užívateľ nemá prístupové práva na zdieľaný adresár na serveri KIS. Požadovaný je prístup na čítanie aj zápis do celého adresára KODAS na serveri.