Skip Navigation Links

Popis
Export do programu Microsoft Excel (funkcia ctrl+c v browseroch).

Oblasť problému : KIS

Riešenie
Pre export do Excelu je potrebné mať zakúpený a nainštalovaný program Microsoft Excel na počítači kde sa export vykonáva - v prípade práce cez terminál MS alebo Citrix na terminálovom serveri. Iné programy ktoré dokážu pracovať zo súbormi formátu xls nestačia, pri exporte je vyžadovaný objekt Excel.Application
Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2023)