Skip Navigation LinksKIS - Podpora > Novinky KIS

Novinky v systéme KIS:


Zotriedené podľa: Datum Z->A
Filter =  

KodNazovPopis
MANMManažérsky modulPribudla nová funkcia INFORMÁCIE / ANALÝZA ÚROKOV Z OMEŠKANIA. Funkcia na filtrom vybrané organizácie vypočíta úroky z omeškania na zadané obdobie mesiacov OD - DO a na zadaný úrok z omeškania zo všetkých odberateľských faktúr, ktoré sú v nastavenom období v omeškaní s platbou. Výsledok sa zobrazí na obrazovke a dá sa vytlačiť ako tlačová zostava. Tlačovú zostavu je potrebné naimportovať zo súboru MANM.IMP.
OBCHObchodný systémPribudla nová funkcia INFORMÁCIE / POLOŽKY REKLAMÁCIÍ OD ODBERATEĽOV. Pomocou tejto funkcie je možné zobraziť riadky REKLAMÁCIÍ OD ODBERATEĽOV podľa výberových kritérií.
OBCHObchodný systémPribudla nová funkcia INFORMÁCIE / POLOŽKY REKLAMÁCIÍ K DODÁVATEĽOM. Pomocou tejto funkcie je možné zobraziť riadky REKLAMÁCIÍ K DODÁVATEĽOM podľa výberových kritérií.
OBCHObchodný systémPribudla nová funkcia VSTUP / REKLAMÁCIE K DODÁVATEĽOM. Pomocou tejto funkcie sa zapisujú položky, ktoré boli poslané dodávateľovi na opravu. Doklad obsahuje hlavičku, v ktorej sa zapíšu údaje o dodávateľovi a položky, v ktorých sú popísané reklamované položky. Do položky reklamácie sa dajú zapísať len položky REKLAMÁCIE OD ODBERATEĽOV, ktoré sú v stave P a je na nich určený rovnaký dodávateľ ako v hlavičke dokladu. Po spracovaní reklamácie dodávateľom sa sem zapíše jeho vyjadrenie k reklamácii a dátum vrátenia položky od odberateľa. Pomocou tlačidla AUTOMATICKÝ NÁVRH REKLAMÁCIÍ je možné vytvoriť REKLAMÁCIE K DODÁVATEĽOM na položky REKLAMÁCIÍ OD ODBERATEĽOV, ktoré sú v stave P - prijatá.
OBCHObchodný systémPribudla nová funkcia VSTUP / REKLAMÁCIE OD ODBERATEĽOV. Pomocou tejto funkcie je možné zapísať informácie o tovare, ktorý vrátil odberateľ na reklamáciu. Doklad obsahuje hlavičku, v ktorej sa zapíšu údaje o odberateľovi a položky, v ktorých sú popísané reklamované položky. Reklamovaná položka môže byť vybraná z číselníka materiálov, ale nemusí byť. Pri položke sa musí zadať dodávateľ - komu sa pošle na opravu a textový popis chyby, ktorú nahlásil odberateľ. Položka je jednom z nasledujúcich stavov: - P - prijatá - O - odoslaná dodávateľovi - V - vrátená od dodávateľa - U - vybavená, vrátená odberateľovi
MTZSkladové hospodárstvoVo funkcii NASTAVENIE / ČÍSELNÍK POHYBOV MATERIÁLU sa k pohybu dá nastaviť nová vlastnosť ANKETA - v záložke DOPLŇUJÚCE ÚDAJE. Ak sa tu nastaví kód ankety, potom sa po zápise nového dokladu vyvolá anketa s týmto kódom a automaticky sa vyplní odberné miesto a poznámka k ankete.
 Všetky agendyPri ukladaní filtra pre neskoršie použitie pribudla nová možnosť "Pri vyvolaní aktualizuj zapamätaný dátum". Ak sa táto vlastnosť zaškrtne, tak v uloženom filtri sa nastavia uložené hodnoty aktuálnych dátumov na aktuálny dátum pri vyvolaní filtra.
MTZSkladové hospodárstvoVo funkcii NASTAVENIE / ČÍSELNÍK MATERIÁLU pribudli údaje o objeme jednotlivých merných jednotiek.
MTZSkladové hospodárstvoVo funkcii INFORMÁCIE / STAV MATERIÁLU PRIEMERNÁ CENA pribudol v časti DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE údaj o akciovej cene. Zobrazuje sa u tých tovorov, ktoré majú nastavenú akciovú cenu pomocou funkcie VSTUP / ZÁKAZNÍCKY, AKCIOVÝ CENNÍK na prázdnu organizáciu.
MTZSkladové hospodárstvoVo funkcii VSTUP / ČÍSELNÍK ODBERNÝCH MIEST pribudla možnosť zadania farby odberného miesta. Ak sa farba zadá, odberné miesto bude ňou zobrazované v okne odberných miest.
12345678910...