Skip Navigation LinksKIS - Podpora > KIS > eKIS - Internet pre KIS

eKIS - Internet pre KIS

Ekonomický systém KIS je možné rozšíriť o internetovú nadstavbu - eKIS, je to vlastne web aplikácia ako internetový obchod.

Poskytuje pracovníkom firmy ktorá používa KIS a jej zákazníkom, prístup k vybraným funkciám KIsu cez internetový prehliadač.

Portál e-KIS je zložený z modulov. Základný modul Správa užívateľov umožňuje evidenciu a správu zákazníkov e-KIS. K základnému modulu je možné doplňovať moduly podľa požadovaných funkcií.

Vašim zákazníkom ktorí sa zaregistrujú na web stránke umožní zadávať objednávky priamo do Vášho obchodného systému v KISe.

Odpadá tým zdĺhavé vypisovanie mailov, faxov a telefonáty na základe ktorých Vaši obchodníci zadávali do KISu objednávky, teraz si zákazník vyberie z katalógu tovaru na internetovej stránke a objednávku priamo uloží do Vášho KISu kde ju následne obchodníci už len spracujú.

Zákazník si môže prezerať históriu objednávok, aj faktúr ktoré ste mu vystavili. Podobne ako objednávky fungujú aj ďalšie moduly - Cenník a Kalkulácia ceny.

Ukážkovú demo aplikáciu si môžte pozrieť aj vyskúšať na stránke http://ekis.kodas.sk

Pre vyskúšanie eKIS je potrebné sa na stránke zaregistrovať. Po zaregistrovaní Vás správca schváli a môžete pracovať s jednotlivými modulmi.

Požiadavky pre nasadenie eKIS

  • Ekonomický systém KIS s agendou Obchodný systém a Skladové hospodárstvo.
  • Aplikačný server pre eKIS s podporou aspx stránok.
  • Pripojenie na internet s pevnou IP adresou.
  • Vlastná internetová doména.

eKIS je postavený na najmodernejších technológiách od firmy Microsoft - asp.net a .net framework 4.0 Preto doporučujeme ako aplikačný server použiť Microsoft Windows Server 2008 R2.

Pre podrobné informácie píšte na adresu kis@kodas.sk
alebo kontaktujte firmu KODAS na telefónnom čísle 041 5555111
Úplný zoznam kontaktov