Skip Navigation Links

Popis
The Visual Basic UFL that implements this function is missing...

Oblasť problému : TLAČ

Riešenie
Nie je zaregistrovaná knižnica CRUFLKIS.dll. V adresári KODAS (typicky c:\program files\kodas alebo novšie c:\kodas_kis\) treba spustit príkaz "regsvr32 CRUFLKIS.dll". Prípadne keď tam tá knižnica vôbec nie je treba ju najskôr skopírovať zo servera. Originál knižnice by mal byť uložený na serveri v zdieľanom adresári KIS v podadresári ClientFilesStorage.
Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2023)