Skip Navigation LinksKIS - Podpora > Upgrade

Upgrade pre systém KIS
Upgrade slúži na aktualizáciu programového vybavenia KIS v prípade že pribudnú nové funkcie alebo sa menia existujúce funkcie kôli zmene legislatívy ...

Distribučné balíky
Zoznam aktuálnych distribučných balíkov pre upgrade KIS.
Je dostupný až po prihlásení registrovaného užívateľa.

Postup nahrávania
Postup nahrávania upgrade, popis možností a krokov.