Skip Navigation Links

Popis
Error 429 - ActiveX component cannot create object - alebo - specified module could not be found - Runtime error 91 Object variable not set - hneď po štarte programu upgrade

Oblasť problému : UPGRADE

Riešenie
Zdroj: basKisAppStartUp/Sub RunKisAgent. Nie je zaregistrovaná knižnica kisagent.dll. V adresári KODAS (typicky c:\program files\kodas alebo novšie c:\kodas_kis\) treba spustit príkaz "regsvr32 kisagent.dll". Prípadne keď tam tá knižnica vôbec nie je treba ju najskôr skopírovať zo servera. Originál knižnice by mal byť uložený na serveri v zdieľanom adresári KIS v podadresári ClientFilesStorage.