Skip Navigation LinksKIS - Podpora > Spravodaje KIS

Aktuálne spravodaje KIS

Legislatívne zmeny platné od 01.01.2024 v agende Mzdy a personalistika
Spravodaj č. 1/2024 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 01.01.2024 v agende Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2024_1.doc

Legislatívne zmeny platné od 01.01.2024 v agende Mzdy a personalistika
Spravodaj č. 3/2023 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 01.01.2024 v agende Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2024_1.doc

Legislatívne zmeny platné od 01.01.2023 v zákone o DPH
Spravodaj č. 4/2023 obsahuje popis legislatívnych zmien v zákone o DPH platných od 01.01.2023 v agende Finančná učtáreň a Systémový program
Súbor z_kis_2023_4.doc

Legislatívne zmeny platné od 01.01.2023 v agende Mzdy a personalistika
Spravodaj č. 3/2023 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 01.01.2023 v agende Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2023_3.doc

Legislatívne zmeny v zdravotnom poistení platné od 01.01.2023 v agende Mzdy a personalistika
Spravodaj č. 2/2023 obsahuje popis legislatívnych zmien v zdravotnom poistení platných od 01.01.2023 v agende Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2023_2.doc

Legislatívne zmeny platné od 01.01.2023 v agende Mzdy a personalistika
Spravodaj č. 1/2023 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 01.01.2023 v agende Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2023_1.doc

Číselník - miesta výkonu práce
Číselník - miesta výkonu práce
Súbor Ciselnik_miesta_vykonu_prace.doc

Legislatívne zmeny v schémach RLFO, platné od 14.12.2022 v agende Mzdy a personalistika
Spravodaj č. 7/2022 obsahuje legislatívne zmeny v schémach RLFO, platné od 14.12.2022 v agende Mzdy a personalistika.
Súbor z_kis_2022_7.doc

Legislatívne zmeny v agende Mzdy a personalistika od 1.7.2022.
Spravodaj č.6/2022 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 1.7.2022 pre program Mzdy a Personalistika.
Súbor z_kis_2022_6.doc

Legislatívne zmeny v KIS-e platné od 1.7.2022.
Spravodaj č.5/2022 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 1.7.2022 týkajúce sa zaokrúhľovania hotovostných platieb nákupov.
Súbor z_kis_2022_5.doc

Legislatívne zmeny v agende Mzdy a personalistika od 1.3.2022.
Spravodaj č.4/2022 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 1.3.2022 pre program Mzdy a Personalistika.
Súbor z_kis_2022_4.doc

Legislatívne zmeny v agende Mzdy a personalistika od 1.3.2022.
Spravodaj č.3/2022 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 1.3.2022 pre program Mzdy a Personalistika.
Súbor z_kis_2022_3.doc

Legislatívne zmeny v KIS-e ohľadne práce s bankovými účtami platiteľov DPH.
Spravodaj č.2 (Z_KIS_2022_2) obsahuje popis práce s legislatívnymi zmenami v KIS-e ohľadne práce s bankovými účtami platiteľov DPH.
Súbor z_kis_2022_2.doc

Legislatívne zmeny v agende Mzdy a personalistika od 1.1.2022.
Spravodaj č.1/2022 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 1.1.2022 pre program Mzdy a Personalistika.
Súbor z_kis_2022_1.doc

Legislatívne zmeny v programe Mzdy a Personalistika od 1.7.2021.
Spravodaj č.4/2021 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 1.7.2021 pre program Mzdy a Personalistika.
Súbor z_kis_2021_4.doc

Finančná správa v systéme eKasa mení dodávateľa certifikátov , ktorý používa na komunikáciu s klientskou on-line registračnou pokladnicou.
Spravodaj obsahuje popis dosahu zmeny dodávateľa certifikátov realizovanej Finančnou správou na používateľov programového vybavenia KIS.
Súbor z_kis_2021_3.doc

Legislatívne zmeny v programe Finančná učtáreň od 01.01.2021.
Spravodaj č.2/2021 obsahuje popis legislatívnych zmien v programe Finančná učtáreň týkajúce sa Výkazu DPH a Kontrolného Výkazu DPH platných od 01.01.2021. Ďalej obsahuje potrebné postupy v programe a nastavenia pre správnu funkčnosť programov.
Súbor z_kis_2021_2.doc

Legislatívne zmeny v agende Mzdy a personalistika od 1.1.2021.
Legislatívne zmeny v agende Mzdy a personalistika od 01.01.2021.
Súbor z_kis_2021_1.doc

Legislatívne zmeny v programe Finančná učtáreň.
Legislatívne zmeny v DPH od 01.01.2021.
Súbor z_kis_2020_3.doc

Finančná učtáreň
Spravodaj č.2/2020 popisuje postup práce vo Finančnej učtárni v súvislosti novým výkazom DPH a Súhrnným výkazom DPH platných od 01.01.2020. Je potrebné postupovať podľa pokynov Spravodaji.
Súbor z_kis_2020_2.doc

Mzdy a personalistika, Majetok
Spravodaj č.1/2020 popisuje úpravy programu Mzdy a personalistika a Majetok, legislatívne zmeny platné od 01.01.2020 a potrebné užívateľské nastavenia.
Súbor z_kis_2020_1.doc

Legislatívne zmeny v oblasti DPH
Legislatívne zmeny v oblasti DPH platné od 1.1.2020
Súbor z_kis_2019_2.doc

Mzdy a personalistika
Spravodaj č.1/2019 popisuje úpravy programu Mzdy a personalistika, legislatívne zmeny platné od 01.01.2019 a potrebné užívateľské nastavenia.
Súbor z_kis_2019_1.doc

Operačný systém Windows Server 2003 - incident
V súvislosti so zisteniami ohľadom používania operačného systému Windows Server 2003 (ďalej len „WS2003“) a s incidentom, ktorý sa udial tak, že vírus – tzv. ransomware, využil bezpečnostnú dieru a napadol/zašifroval všetky užívateľské dáta aj napriek nainštalovanému antivírusovému systému, si dovoľujeme upozorniť zákazníkov, ktorí ešte používajú tento zastaralý operačný systém, na uvedené riziko. Viac v Spravodaji 3/2018
Súbor z_kis_2018_3.doc

Mzdy a personalistika
Spravodaj č.2/2018 popisuje úpravy programu Mzdy a personalistia, legislítvne zmeny platné od 01.05.2018 a potrebné užívateľské nastavenia
Súbor z_kis_2018_2.DOC

Mzdy a personalistika
Legislatívne zmeny platné od 01.01.2018 a popis tvorby Opravných výkazov pre ZP a SP
Súbor z_kis_2018_1.DOC

Finančná učtáreň - zmeny k 1.1.2018
Legislatívne zmeny v oblasti DPH
Súbor z_kis_2017_2.doc

Mzdy a personalistika
Spravodaj č.1/2017 popisuje úpravy programu Mzdy a personalistia, legislítvne zmeny platné od 01.01.2017 a potrebné užívateľské nastavenia
Súbor z_kis_2017_1.doc

Finančná účtareň a fakturácia
Spravodaj č. 2016/5 obsahuje popis práce s podkladmi pre nový kontrolný výkaz DPH platný od 01.01.2017
Súbor z_kis_2016_5.doc

Zpravodaj č.4/2016
Popis zmien v Skladové hospodárstvo a Finančná učtáreň
Súbor z_kis_2016_4.doc

Finančná účtareň a fakturácia
Popis úprav programu Finančná učtáreň a Fakturácia
Súbor z_kis_2016_3.doc

Mzdy a personalistika
V Spravodaji č. 2/2016 je popis zmien a postupov v programe Mzdy a personalistika, vrátane ročného zúčtovania preddavkov dane a mesačného prehľadu dane
Súbor z_kis_2016_2.doc

Mzdy a personalistika, IBAN
legislatívne zmeny od 01.01.2016
Súbor z_kis_2016_1.doc

Finančná účtareň a Účtovníctvo
Zmeny v legislatíve platné od 01.01.2016
Súbor z_kis_2015_3.doc

Účtovníctvo
Spravodaj č.2/2015 obsahuje popis zmien týkajúci sa nových zostáv za rok 2014 v Účtovníctve a popis kontroly IČ DPH pre kontrolný výkaz DPH
Súbor z_kis_2015_2.doc

Mzdy a personalistika, Dlhodobý majetok
Legislatívne zmeny od 01.01.2015
Súbor z_kis_2015_1.doc

Zmluva so sprostredkovateľom
Vážený zákazník, Na základe zákona o Ochrane osobných údajov (122/2013 Z.z.)Vám bol odoslaný e-mail s bližším popisom problematiky a v tejto časti si môžete uvedený list vytlačiť.
Súbor Ochrana_osobnych_udajov.doc

Spravodaj č.2/2014
Finančná učtareň - popis potrebných nastavení pre správnu tvorbu KV DPH
Súbor z_kis_2014_2.doc

Spravodaj č.1/2014
Spravodaj č.1/2014 obsahuje popis legislatívnych zmien v programe Mzdy a personalistika platných od 01.01.2014. Súčasťou Spravodaja je aj popis nutných užívateľských nastavení pre správnu funkčosť programu.
Súbor z_kis_2014_1.doc

Legislatívne zmeny k 1.1.2014 DPH
Legislatívne zmeny k 1.1.2014 DPH
Súbor z_kis_2013_4.doc

Mzdy a personalistika - Registračné listy FO - XML formát 2014
zmeny štruktúry XML formátu pre RLFO
Súbor ZmenaRLFO122013.doc

Legislatívne zmeny k 1.1.2014 DPH
Legislatívne zmeny k 1.1.2014 DPH
Súbor z_kis_2013_3.doc

Mzdy a personalistika - Registračné listy FO
Zmena registračných listov, platná od 01.11.2013 pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.
Súbor ZmenaRLFO112013.doc

Spravodaj č.2/2013
Popis zmien v programoch KIS
Súbor z_kis_2013_2.doc

Spravodaj č.4/2003
Popis prác so zálohami a daňovými dokladmi v Kise
Súbor z_kis_2003_4.doc

Mzdy a personalistika
Vážený zákazník, Súbor Popis postupu Np obsahuje ako správnym spôsobom zadať zamestnanca do Kmeňových údajoch pri dohodách a nepravideľných príjmoch.
Súbor Popis postupuNP.doc

Mzdy a personalistika, Finančná účtareň
Spravodaj č.1/2013 obsahuje popis legislatívnych zmien v programoch Mzdy a personalistika, Finančná účtareň. Pre správnu funkčnosť programov je potrebné postupovať podľa popisu.
Súbor z_kis_2013_1.doc

Mzdy a personalistika - Registračné listy FO
Spravodaj číslo 5/2012 obsahuje popis zmien pri tvorbe RLFO od 27.12.2012
Súbor z_kis_2012_5.doc

Mzdy a personalistika
Popis postupu pridania nových číselníkov pre štatistický výkaz Trexima
Súbor Trexima2012.doc

Úpravy programov KIS
V spravodaji č.4/2012 sa zameriavame aj na zmeny v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré budú platiť od 1.1.2013. Na našej webovej stránke bola zverejnená nová verzia programov KIS, v ktorej sú zahrnuté legislatívne zmeny platné od 1.1.2013. V tomto spravodaji sú popísané zmeny, novinky v programovom vybavení KIS, potreba reinštalácie starších verzií SQL Servera na SQL Server 2008, problematika servisnej prehliadky elektronickej registračnej pokladnice.
Súbor z_kis_2012_4.doc

Novela zákona o DPH
Spravodaj č. 3/2012 obsahuje popis zmien v zákone o DPH platný od 01.10.2012
Súbor z_kis_2012_3.doc

Mzdy a personalistika, Finančná účtareň
List ZmenyPAMFIN022012.doc obsahuje popis zmien v agendách Finančná účtareň - DPH, Mzdy a personalistika - ročný prehľad preddavkov na ZP
Súbor ZmenyPAMFIN022012.doc

Spravodaj č.2/2012
Spravodaj obsahuje popis zmien v agendách Finančná účtareň, Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2012_2.doc

Spravodaj č.1/2012
Spravodaj č.1/2012 obsahuje popis zmien na základe legislatívnych úprav v programe Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2012_1.doc

ZmenyPAM112011
Zmeny v oznamovacej povinnosti zamestnávateľa
Súbor ZmenyPAM112011.doc

Spravodaj č.4/2011
Spravodaj číslo 4/2011 obsahuje popis zmien v programoch KIS.
Súbor z_kis_2011_4.doc

Spravodaj č.3/2011
Spravodaj č.3/2011 obsahuje popis zmien v programe Mzdy a personalistika, ktoré sa týkajú ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ročného hlásenia dane a nepravidelného príjmu zamestnancov
Súbor z_kis_2011_3.doc

Spravodaj č.2/2011
V Spravodaji č.2/2011 sú popísané zmeny v programoch Finančná účtareň a Mzdy
Súbor z_kis_2011_2.doc

Spravodaj č.1/2011
Spravodaj č. 1/2011 obsahuje popis legislatívnych zmien platných od 01.01.2011 v programoch KIS - Mzdy a personalistika, Finančná účtareň. Pre správnu funkčnosť Vášho SW je potrebné postupovať podľa popisu.
Súbor z_kis_2011_1.doc

Zmena sadzby DPH
Spravodaj č. 9/2010 obsahuje doplnkové informácie o zmerne sadzby DPH z 19% na 20%.
Súbor z_kis_2010_9.doc

Zmena sadzby DPH
Spravodaj č. 8/2010 obsahuje doplnkové informácie o zmerne sadzby DPH z 19% na 20%.
Súbor z_kis_2010_8.doc

Zmena sadzby DPH
Spravodaj č. 7/2010 obsahuje informácie o zmerne sadzby DPH z 19% na 20%.
Súbor z_kis_2010_7.doc

Mzdy a personalistika
Spravodaj číslo 6/2010 obsahuje legislatívne úpravy platné od 01.07.2010, popis zmien a uživateľských nastavení programu Mzdy a perosnalistika. Pre správnu funkčnosť programu odporúčame dokument vytlačiť a postupovať podľa popisu.
Súbor z_kis_2010_6.doc

Novinky v programovom vybavení KIS - Kodas
Spravodaj č.5/2010 obsahuje informácie o nových produktoch firmy Kodas v oblasti SW, novinky v jednotlivých programoch KISu a informácie o otvorení nového internetového obchodu firmy Kodas.
Súbor z_kis_2010_5.doc

Finančná účtareň
Zmena sadzby DPH a nový výkaz DPH
Súbor z_kis_2010_4.doc

Finančná účtareň
Súčasťou Spravodaja č. 3/2010 sú informácie o zmenách v zákone o DPH, ktorý je platný od 1.5.2010
Súbor z_kis_2010_3.doc

Mzdy a personalistika
Popis postupu tvorby štvrťročného prehľadu dane za 1.Q 2010
Súbor PrhDane2010.doc

Mzdy a personalistika
Popis postupu spracovania Ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie
Súbor RZZP2009.doc

Finančná účtareň
Koncoročné kurzové rozdiely
Súbor z_kis_2004_2.doc

Spravodaj č 2/2010
Zmeny v programoch KIS vrátane Súhrnného výkazu DPH (opravený)
Súbor z_kis_2010_2.doc

Spravodaj 1/2010
Spravodaj číslo 1/2010 obsahuje legislatívne úpravy, popis zmien a uživateľských nastavení programu Mzdy a perosnalistika. Pre správnu funkčnosť programu odporúčame dokument vytlačiť a postupovať podľa popisu.
Súbor z_kis_2010_1.doc

Mzdy a personalistika
Popis postupu spracovania ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2009.
Súbor Roc_zuc_pd2009.doc

Spravodaj č.4/2009
Spravodaj č.4/2009 obsahuje popis zmien v programoch KIS, s ktorými je potrebné sa oboznámiť.
Súbor z_kis_2009_4.doc

Spravodaj 03/2009
Súčasťou Spravodaja č. 3/2009 sú legislatívne zmeny platné od 07/2009 týkajúce sa dane z príjmu a odvodových povinností na Socialne poistenie.
Súbor z_kis_2009_3.doc

Spravodaj 2/2009
Súčasťou Spravodaja č.2/2009 je popis postupu spracovania Ročného zúčtovania preddavkov na verejné poistenie a zmeny v Účtovníctve.
Súbor z_kis_2009_2.doc

Podvojné účtovníctvo
Nová súvaha a výkaz ziskov a strát
Súbor z_kis_2009_1.doc

Mzdy a personalistika, Finančná učtáreň
Súbor obsahuje zmeny v legislatíve v programoch Mzdy a personalistika a Finančná účtareň
Súbor LegEuro042009.doc

Zmeny v programoch po prechode na EURO
Zmeny v programoch MZDY A PERSONALISTIKA a FINANČNÁ ÚČTÁREŇ po prechode na EURO 01/2009
Súbor LegEuro012009A.doc

Príručka prechodu na KIS pre bytové družstvá
Príručka prechodu na KIS pre bytové družstvá
Súbor PriruckaBDEURO.doc

Príručka prechodu KIS na EURO
Príručka prechodu KIS na EURO ktorú sme dávali v tlačenej forme na seminári KIS a EURO.
Súbor PriruckaKISEuro.doc

Mzdy a personalstika
Legislatívne úpravy platné od 01.07.2008
Súbor z_kis_2008_4.doc

Konverzný kurz a duálne zobrazovanie
Spravodaj s popisom zmien súvisiacich s konverzným kurzom a duálnym zobrazením.
Súbor z_kis_2008_3.doc

Zavedenie EURA
Spravodaj s popisom etáp zavedenia EURA.
Súbor z_kis_2008_2.doc

Rozšírenie Rekapitulácie mzdových nákladov
Vzorová rekapitulácie mzdových nákladov ktorá je rozšírená o rozpis odvodov po jednotlivých zdravotných poisťovňach
Súbor VzorRekMzdy.doc

Ročné zúčtovanie na Verejné zdravotné poistenie 2007
Popis spracovania RZZP v programe KIS
Súbor RZZP2007.doc

Ročné zúčtovanie na verejné zdravotné poistenia 2007
Popis RZ - základné legislatívne informácie s prehľadom dôležitých termínov
Súbor RZZPHelp.doc

Novinky v Upgrade
Popis zmien, ktoré sú obsahom Upgrade.udp
Súbor Novinky012008.doc

Spravodaj KIS č. 1/2008
V danom čísle Spravodaja nájdete popis zmien v legislatíve platnej od 01.01.2008 so zapracovaním do programového vybavenia KIS.
Súbor z_kis_2008_1.doc

Spravodaj IIS (DOS) č. 1/2007
Zmena DPH u niektorých tovarov na 10%. Tento spravodaj popisuje zmeny pre DOSovskú verziu programov IIS KODAS.
Súbor z_dos_2007_01.doc

Spravodaj KIS č. 6/2007
Zmena DPH u niektorých tovarov na 10%
Súbor z_kis_2007_6.doc

Ukončenie podpory Windows 98
Informácie o ukončení podpory operačného systému
Súbor konecpodporyW98.doc

Spravodaj KIS č. 5/2007
Spravodaj KIS č. 5/2007 osahuje popis zmien v programoch Finančná účtareň, Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2007_5.doc

Spravodaj KIS č. 4/2007
Spravodaj KIS č.4/2007 popisuje novinky v programoch a legislatívu platnú od 01.10.2007. Všetky zmeny sa prejavia po inštalácii Upgrade číslo 5952 zo dňa 12.10.2007
Súbor z_kis_2007_4.doc

Zmena legislatívy v programe Mzdy a personalistika od 01.09.2007
V dokumente je uvedený postup pre elektronické zasielanie registračných listov do socialnej poisťovne
Súbor RLFOelektronicky.doc

Spravodaj KIS č. 3/2007
Obsahom Spravodaja č. 3/2007 je zmena legislatívy platná od 1.7.2007, informácie o zavedení EURA a upozornenie na ukončenie podpory operačného systému WINDOWS 98.
Súbor z_kis_2007_3.doc

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - Oznámenie pre zdravotné poisťovne
V dokumente je uvedený postup pre spracovanie a tvorbu Oznámenia pre zdravotné poisťovne
Súbor RZZP2006Oznamenie.doc

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Popis spôsobu spracovania Ročného zúčtovania ZP za rok 2006 v programe Mzdy a personalistika.
Súbor RZZP2006.doc

KIS spravodaj 2/2007
Informácie o zmene spôsobu doručovania nových verzií programov,popis tlačiva štvrťročného prehľadu o zrazenej dani
Súbor z_kis_2007_2.doc

Ročné hlásenie dane - MZDY
Ako postupovať pri spracovaní Daňového hlásenia
Súbor Rocne_hlasenie_dane.doc

KIS spravodaj 1/2007
Legislatívne zmeny v programe Mzdy a personalistika
Súbor z_kis_2007_1.doc

KIS spravodaj 5/2006
Zmeny v programoch Finančná účtáreň, Účtovníctvo, Mzdy a personalistika.
Súbor z_kis_2006_5.doc

KIS spravodaj 4/2006
Zmeny v programoch Systémový program, Finančná účtáreň, Pokladňa, Mzdy a personalistika.
Súbor z_kis_2006_4.doc

Spravodaj KIS 3/2006
Spravodaj KIS 3/2006
Súbor z_kis_2006_3.doc

Spravodaj KIS 2/2006
Spravodaj KIS 2/2006
Súbor z_kis_2006_2.doc

Spravodaj KIS 1/2006
Spravodaj KIS 1/2006
Súbor z_kis_2006_1.doc