Skip Navigation Links
POKYNY PRE INŠTALÁCIU UPGRADE PRE SYSTÉM KIS

·         upgrade zo súboru obsahujúceho nové verzie doporučujeme spúšťať zo KIS-ového servera ak je tam nainštalovaný celý informačný systém KIS (alternatívne sa môže spúšťať zo sieťovej stanice). Najprv je potrebné spustiť inštaláciu upgrade zo súboru, potom v prípade ze máte na sieti ďalšie stanice ktoré pracujú s KISom trebana nich spustit upgrade zo siete.

·             Pri nahrávaní upgrade z webuje potrebné najprv uložiť súbor z internetu na disk počítača, pri ukladaní si vyberte adresár kam sa súbor uloží, pokiaľ Vám systém uloží upgradový súbor s koncovkou zip je potrebné ho premenovať na koncovku udp.

·         Inštalácia Upgrade zo súboru

·         spustite KIS, z hlavného menu, vyberte program Upgrade

·         vyberte v ponuke typ inštalácie "zo súboru na lokálnom alebo zdieľanom diskovom zariadení"

·         potvrďte tlačítkom "Ďalej"

·         tlačítkom "Vyhľadať" nájdite nájdite súbor "Upgrade.udp"

·         inštaláciu potvrďte tlačítkom "Ďalej"

·         tlačítkom "Potvrdiť" sa spustí inštalácia zo súboru "Upgrade.udp"

·         ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programu (ak sa napríklad zobrazí hlásenie „reštart“ – reštartujte počítač a spustite KIS, „reštart a spustenie inštalácie znova“ reštartujte počítač a spustite Upgrade znova“...)

 

·         Inštalácia Upgrade na ostatných staniciach siete

·         po spustení KIS-u Vám program vypíše nasledujúce hlásenie:

„Systém našiel na sieti novšie verzie programov. Spúšťam program Upgrade“

·         po potvrdení tlačítkom „OK“ sa automaticky spustí program Upgrade

·         potvrďte v ponuke typ inštalácie "zo siete ,ak tato stanica pracuje v sieťovej inštalácii systému KIS

·         tlačítkom "Ďalej" potvrďte výber

·         tlačítkom "Potvrdiť" sa spustí inštalácia

·         ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programu (ak sa napríklad zobrazí hlásenie „reštart“ – reštartujte počítač a spustite KIS, „reštart a spustenie inštalácie znova“ reštartujte počítač a spustite Upgrade znova“...)

 

Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2023)