Skip Navigation LinksKIS - Podpora

Aktuálne informácie
 
V súvislosti so zisteniami ohľadom používania operačného systému Windows Server 2003 (ďalej len „WS2003“) a s incidentom, ktorý sa udial tak, že vírus – tzv. ransomware, využil bezpečnostnú dieru a napadol/zašifroval všetky užívateľské dáta aj napriek nainštalovanému antivírusovému systému, si dovoľujeme upozorniť zákazníkov, ktorí ešte používajú tento zastaralý operačný systém, na uvedené riziko. Viac v Spravodaji  3/2018.
Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2013)