Skip Navigation LinksKIS - Podpora

Aktuálne informácie
 
Upgrade č. 10893 obsahuje doplnené číselníky o kódy škôl pri ukončení vzdelania v roku 2016 pre štatistický výkaz Trexima.Tieto číselníky je potrebné si naimportovať v Mzdy - Kmeňové údaje - Vzdelanie. Ďalšou súčasťou novej verzie sú úpravy výpočtov pri nepravideľných príjmoch, ktoré sú automatické.Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2013)