Skip Navigation LinksKIS - Podpora

Aktuálne informácie
 
Upgrade č. 10893 obsahuje doplnené číselníky o kódy škôl pri ukončení vzdelania v roku 2016 pre štatistický výkaz Trexima.Tieto číselníky je potrebné si naimportovať v Mzdy - Kmeňové údaje - Vzdelanie. Ďalšou súčasťou novej verzie sú úpravy výpočtov pri nepravideľných príjmoch, ktoré sú automatické.

V sekcii UPGRADe bola zverejnená nová verzia programov KIS, ktorá obsahuje možnosť nastavenia poplatkov k materiálu v Skladovom hospodárstve. Program Finančná učtáreň bol doplnený o nový kontrolný Výkaz DPH platný od 01.04.2016Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2013)