Skip Navigation LinksKIS - Podpora

Aktuálne informácie
 
Upgrade č. 11531 a vyšší, obsahuje legislatívne úpravy programu Mzdy a personalistika, platné od 01.05.2018. V sekcii Spravodaje bol zverejnený aj Spravodaj č.2/2018, ktorý obsahuje popis zmien a potrebných nastavení pre správnu funkčnosť programuCopyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2013)