Skip Navigation LinksKIS - Podpora

Aktuálne informácie
 
Upgrade č. 11417 a vyšší, obsahuje legislatívne úpravy programu Mzdy a personalistika, platné od 01.01.2018. V sekcii Spravodaje bol zverejnený aj Spravodaj č.1/2018, ktorý obsahuje popis zmien a potrebných nastavení pre správnu funkčnosť programu

Vážení zákazníci, práve bola zverejnená nová verzia programov KIS, ktorá obsahuje legislatívne úpravy programu Finančná učtáreň platné od 01.01.2018. Popis zmien a potrebných nastavení nájdete v sekcii Spravodaje KIS - Spravodaj KIS 2/2017Copyright KODAS Žilina s.r.o. (2010-2013)